Guías titulados de alta montaña para realizar todo tipo de actividades: vías ferratas, escalada, escalada en hielo y cimas.